Výbor MO SRZ Snina oznamuje svojím členom, že dňa 08.05.2022 sa uskutočnia športové
rybárske preteky pre detí LRU na jeden prút plávaná, bez možnosti privlastnenia si úlovku
na revíry VN Mlynisko, zraz a prezentácia o 08.00 hod. Prihlásiť sa na uvedené preteky je
možné v predajni rybárskych potrieb na ul. Komenského v Snine do 07.05.2022

                                                                                                                   Výbor MO SRZ :