Výbor MO SRZ Snina oznamuje svojím členom, že dňa 15.05.2022 sa uskutočnia športové
rybárske preteky pre dospelých LRU na jeden prút plávaná, bez možnosti privlastnenia si
úlovku na revíry VN Mlynisko, zraz a prezentácia o 08.00 hod. Prihlásiť sa na uvedené
preteky je možné v predajni rybárskych potrieb na ul. Komenského v Snine do 14.05.2022
štartovné je 7.-€.

                                                                                                                   Výbor MO SRZ :