Výbor MO SRZ Snina oznamuje svojím členom, že dňa 22.04.2022  z príležitosti Dňa zeme sa uskutoční brigáda, zraz členov je o 08.00 hod. pri  VN Mlynisko. Kto má záujem odpracovať brigádu môže sa prihlásiť  u rybárskeho hospodára p.  M. Charituna mobil  0911759860.  

                                                                                                                  Výbor MO SRZ :