Výbor MO SRZ Snina oznamuje svojím členom, že dňa 15.04.2022 sa uskutoční zarybnenie
násadou Pstruha dúhového Pd2 na pstruhových revíroch našej organizácie.
Výbor MO SRZ :