Výbor MO SRZ Snina oznamuje svojím členom, že dňa 27.05.2022 sa uskutoční zarybnenie
násadou Mrenou severnou Ms1 na revíroch našej organizácie. Bližšie informácie
u rybárskeho hospodára.
             Výbor MO SRZ :