Výbor MO SRZ Snina oznamuje svojím členom, že dňa 30.05.2022 sa uskutoční zarybnenie
násadou Pstruha potočného Pp2 na revíroch našej organizácie. Bližšie informácie
u rybárskeho hospodára.
             Výbor MO SRZ :