Výbor MO SRZ Snina oznamuje svojím členom, že dňa 31.05.2022 v popoludňajších hodinách sa uskutoční zarybnenie násadou Mieňa sladkovodného M1 na revíroch našej organizácie.
Bližšie informácie u rybárskeho hospodára.
                                                Výbor MO SRZ :