Výbor MO SRZ v Snine oznamuje svojím členom, že tak ako po iné roky aj tohto roku dňa 12.09.2021 v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod. sa na VN Mlynisko uskutočnia preteky detí v LRU. Zapísať sa na uvedené preteky je možné v predajni rybárskych potrieb na ul. Komenského v Snine do 11.09.2021. Lov rýb bude možný na jeden prút ľubovoľným spôsobom.