Výbor MO SRZ Snina oznamuje svojím členom, že dňa 28.09.2022 v dopoludňajších
hodinách sa uskutoční zarybnenie násadou Jalca hlavatého Jh2 na revíroch našej MO SRZ.

                                        Výbor MO SRZ :