O Z N A M

Výbor MO SRZ Snina oznamuje svojím členom, že dňa 04.11.2022 v popoludňajších hodinách sa uskutoční zarybnenie násadou Kapra K-3 na revíroch našej MO SRZ z tohto dôvodu lov rýb v uvedený deň od 12.00 hod. až do 21.00 hod. na VN Mlynisko a VN V. Bystrá bude zakázaný. Lov rýb bude možný dňa 05.11.2022 v stanovenej dobe pre kaprové vody.

                                      Výbor MO SRZ :