Výbor MO SRZ Snina oznamuje svojím členom, že dňa  13.11.2022 v popoludňajších hodinách  sa uskutoční zarybnenie násadou Kapra K-3 a K-2 na revíroch našej MO SRZ z tohto dôvodu lov rýb v uvedený deň po napustení kapra  na VN Mlynisko a VN V. Bystrá bude zakázaný. Lov rýb bude možný  dňa  15.11.2022  v stanovenej dobe pre kaprové vody.

                                                                     Výbor MO SRZ :