Výbor MO SRZ Snina oznamuje svojím členom, že prvý predaj povoleniek v roku 2023 sa uskutoční dňa 03.01.2023 od 14.00 hod. do 18.00 hod. v MKS Snina v miestnosti zvanej obývačka nachádza sa na prízemí MKS medzi Maticou Slovenska a Capri Bar vchod je z vonku ulice. Pri zakúpení novej povolenky je potrebné odovzdať vyplnenú starú povolenku. Aktuálne cenník povoleniek platný pre rok 2023 je zverejnený na našej WEB stránke. Po tomto predaji staré povolenky z roku 2022 je možné odovzdať do poštovej schránky na ul. 1.mája 2049/1 v Snine, do schránky pri predajni rybárskych potrieb na ul. Komenského Snina alebo v samotnej predajni a taktiež do schránky na ul. Rastislavovej 1120 v Snine.

Výbor MO SRZ :