Výbor MO SRZ v Snine oznamuje svojím členom, že dňa 07.10.2021 okolo 11.00 hod.sa uskutoční zarybnenie násadou Pstruha potočného Pp1 v našich revíroch. Bližšie informácie u rybárskeho hospodára p. Balka mobil 0915899905.