Výbor MO SRZ v Snine oznamuje svojím členom, že vyplnený prehľad o úlovkoch za rok 2021 môže každý člen našej MO SRZ do 15.01.2022 odovzdať – hodiť do poštovej schránky na adrese buď : Predajňa Rybárstva na ul. Komenského do poštovej schránky na chodbe pri predajni, alebo na adrese MO SRZ Snina ul. 1.mája č. p. 2049/1 taktiež vhodiť do poštovej schránky, alebo na adrese Marek Charitun – MO SRZ Snina ul. Rastislavova č. p. 1120 tiež vhodiť do poštovej schránky.