Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Snine, oznamuje svojím členom, že dňa 22.10.2023 bolo vykonané zarybnenie VN Mlynisko a  VN V. Bystrá násadou Kapra K-3. Po zarybnení násadou Kapra je na uvedených nádržiach zákaz lovu z dôvodu karantény, ktorý potrvá do 28.10.2023. Lov kapra bude možný v riadnom čase dňa 28.10.2023.

Výbor
MO SRZ Snina.