Vážený priatelia rybári. Od októbra, nám začal fungovať detský rybársky krúžok v CVČ na bývalej V. Základnej škole. Krúžok je každý pondelok od 15.00 hod. do 16.00 hod. Navštevuje ho 9 mladých rybárov.

Touto cestou by som Vás chcel požiadať, ak niekto chce a môže pomôcť nejakými drobnosťami zo svojej starej rybárskej bižutérie / háčiky, silony, plaváky a iné /, budeme Vám veľmi povďačný za vašu pomoc.

Veci môžete doniesť osobne, alebo napíšte do správy a my vás kontaktujeme.

                                  Petrov zdar.

   Výbor
MO SRZ Snina.