Výbor MO SRZ v Snine oznamuje svojím členom, že tak ako po minulé roky aj tento rok členovia našej MO SRZ ktorým bolo vydané povolenie na rybolov tak to môžu odovzdať buď pri prvom predaji nových povoleniek v novom roku alebo vhodením do poštovej schránky a to pri predajni Rybárskych potrieb na ul. Komenského, alebo vhodením do poštovej schránky na ul. 1mája 2049/1 Snina, alebo do poštovej schránky na ul. Rastislavovej 1120 v Snine, poprípade zaslať poštou na adresu MO SRZ 1.mája 2049/1 Snina. V prípade ak nejaký člen odovzdá nevyplnené povolenie na rybolov v časti sumarizácia tak toto  ovolenie bude brané ako keby ho dotyčný člen neodovzdal a nebude mu vydané nové povolenie.